Nyttige lenker til veiledning og vurderinsgprinsipper fra Historic England

img_0197
Martello Tower, Folkestone, Kent (Napoleoniske forsvarsstruktur 1800-tallet)

Etter seminaret Tekniske og industrielle kulturminner – Arkivmessig bevaring og formidling ble det etterspurt noen nyttige lenker fra Storbritannia som gir veiledning om ulike temaer;

 Vurderingsprinsipper for kulturminne og planforvaltning i Storbritannia

https://historicengland.org.uk/advice/constructive-conservation/conservation-principles/

Dette danner grunnlaget for vurdering av kulturminner i alle planforvaltningssaker og en del forskningsprosjekter.

I forhold til dette har Historic England (English Heritage) publisert flere veiledninger til ulike bygningstyper. De gir råd om hva slags kriterier eller aspekter som er viktige eller betydningsfulle ved de ulike bygningstypene. Veiledningene har en del informasjon som er relevant for norske forhold og kan være et verktøy som kan utvikles for norske kulturminner og bebyggelser.

Listing Selection Guides

https://historicengland.org.uk/listing/selection-criteria/listing-selection/

Neste på listen er dokumenteringssystemet jeg presenterte på seminaret:

Understanding Historic Buildings: A Guide to Good Recording and Practice (2016)

https://historicengland.org.uk/images-books/publications/understanding-historic-buildings/

Skrevet av Tom Davies.

Reklame