Fotogrammetri og 3D-modeller av Longerak kraftstasjon og dam

longerakmodell

I våre piloter tester vi blant annet ut bruk av fotogrammetri som metode for dokumentasjon og formidling. Ved å ta overlappende bilder av et objekt (vi har brukt minst 60 % overlapp), er det med riktig programvare mulig å regne ut tredimensjonale koordinater for alle punktene i bildene, og få en punktsky av objektet. Punktskyen danner grunnlag for oppmåling, plan- og fasadetegninger, samt formidlingsvennlige 3D-modeller (TIN) med tekstur og farge fra bildene.  Bildene våre er geotagget, og punktskyen blir dermed georeferert. Metoden er tidsbesparende i felt, dammen ble for eksempel dokumentert på tre timer, men krever en del tid til etterarbeid.

Dette er en første test av 3D-modeller av Longerak kraftstasjon og dam som Dag Endre Opedal fra NVIM har utarbeidet. Modellene er laget i Capturing Reality og lastet opp i Sketchfab, hvor man kan legge til informasjon, publisere og fritt dele modellene.

Modellen av Longerak kraftstasjon er satt sammen av 842 bilder; 240 fra drone (12 MP) og resten fra bakkenivå.  Bildene tas i mest mulig sammenhengende serier i forskjellige høyder og avstander for at de skal kunne settes sammen til en modell. Dette er en versjon med lav oppløsning, som skal fungere på de fleste mobiler.

 

Dammen er satt sammen av 356 bilder, også her en kombinasjon av drone og bakkebilder. Her ser man imidlertid at modellen har problemer med å gjengi vannflater. Mange store trær rundt dammen har også gjort det vanskelig å ta bildene med regelmessige avstander og i sammenhengende serier, noe som forvansker prosessen med å «sy sammen» bildene i modellen.

 

 

 

 

Reklame

Nyttige lenker til veiledning og vurderinsgprinsipper fra Historic England

img_0197
Martello Tower, Folkestone, Kent (Napoleoniske forsvarsstruktur 1800-tallet)

Etter seminaret Tekniske og industrielle kulturminner – Arkivmessig bevaring og formidling ble det etterspurt noen nyttige lenker fra Storbritannia som gir veiledning om ulike temaer;

 Vurderingsprinsipper for kulturminne og planforvaltning i Storbritannia

https://historicengland.org.uk/advice/constructive-conservation/conservation-principles/

Dette danner grunnlaget for vurdering av kulturminner i alle planforvaltningssaker og en del forskningsprosjekter.

I forhold til dette har Historic England (English Heritage) publisert flere veiledninger til ulike bygningstyper. De gir råd om hva slags kriterier eller aspekter som er viktige eller betydningsfulle ved de ulike bygningstypene. Veiledningene har en del informasjon som er relevant for norske forhold og kan være et verktøy som kan utvikles for norske kulturminner og bebyggelser.

Listing Selection Guides

https://historicengland.org.uk/listing/selection-criteria/listing-selection/

Neste på listen er dokumenteringssystemet jeg presenterte på seminaret:

Understanding Historic Buildings: A Guide to Good Recording and Practice (2016)

https://historicengland.org.uk/images-books/publications/understanding-historic-buildings/

Skrevet av Tom Davies.

Seminar 9 og 10 november: Tekniske og industrielle kulturminner – Arkivmessig bevaring og formidling

Utstillingen
Foto: Camilla Orten, 2015, NVE. Rotunden i NVE-bygget er utsmykket av Odd Tandberg og er fredet.

Seminaret ble avholdt i NVE-huset og er det tredje i rekken av tverrsektorielle samlinger med arkivmessig bevaring og dokumentasjon av tekniske og industrielle kulturminner som tema. Les videre

Pilot Langeraksvatn

Langeraksvatn dam er den ene av de to pilotene som blir utført i 2016. Eieren, Otteraaens Brugseierforening, har planer om å rehabilitere dammen, tidligst fra 2017. Langeraksvatn er magasinet til Longerak kraftverk, som eies av Agder Energi. Begge eierne har vært svært hjelpsomme i prosessen med å tilgjengeliggjøre eksisterende informasjon, samt å sørge for tilgang til anleggene under feltarbeidet.

Hensikten med piloten er å teste ut dokumentasjonsnivå for dammen, med tanke på at den er et kulturminne som skal endres, samt å teste ut fotogrammetri som metode for dokumentasjon av damanlegg. Les mer om vurdering og metode for dokumentasjon av Langeraksvatn dam her: Langeraksvatn dam – Vurdering og dokumentasjonsmetode – Tom Davies

Feltarbeidet ble utført i løpet av tre dager i slutten av september, og med på arbeidet var: Tom Davies/Arcadis, Dag Endre Opedal/NVIM og Stig Storheil, Christine Snekkenes og Unn Yilmaz fra NVE.

dag-endre-opedal-nvim
Prosjektgruppen foran Nåvatn III. Foto: Dag Endre Opedal, NVIM.

Les videre