Pilot Langeraksvatn

Fotogrammetri og 3D-modeller av Longerak kraftstasjon og dam (11/18/2016)

longerakmodell

I våre piloter tester vi blant annet ut bruk av fotogrammetri som metode for dokumentasjon og formidling. Ved å ta overlappende bilder av et objekt (vi har brukt minst 60 % overlapp), er det med riktig programvare mulig å regne ut tredimensjonale koordinater for alle punktene i bildene, og få en punktsky av objektet. Punktskyen danner grunnlag for oppmåling, plan- og fasadetegninger, samt formidlingsvennlige 3D-modeller (TIN) med tekstur og farge fra bildene.  Bildene våre er geotagget, og punktskyen blir dermed georeferert. Metoden er tidsbesparende i felt, dammen ble for eksempel dokumentert på tre timer, men krever en del tid til etterarbeid.

Dette er en første test av 3D-modeller av Longerak kraftstasjon og dam som Dag Endre Opedal fra NVIM har utarbeidet. Modellene er laget i Capturing Reality og lastet opp i Sketchfab, hvor man kan legge til informasjon, publisere og fritt dele modellene.

Modellen av Longerak kraftstasjon er satt sammen av 842 bilder; 240 fra drone (12 MP) og resten fra bakkenivå.  Bildene tas i mest mulig sammenhengende serier i forskjellige høyder og avstander for at de skal kunne settes sammen til en modell. Dette er en versjon med lav oppløsning, som skal fungere på de fleste mobiler.

 

Dammen er satt sammen av 356 bilder, også her en kombinasjon av drone og bakkebilder. Her ser man imidlertid at modellen har problemer med å gjengi vannflater. Mange store trær rundt dammen har også gjort det vanskelig å ta bildene med regelmessige avstander og i sammenhengende serier, noe som forvansker prosessen med å «sy sammen» bildene i modellen.

 

 

 

 

Pilot Langeraksvatn (10/5/2016)

Langeraksvatn dam er den ene av de to pilotene som blir utført i 2016. Eieren, Otteraaens Brugseierforening, har planer om å rehabilitere dammen, tidligst fra 2017. Langeraksvatn er magasinet til Longerak kraftverk, som eies av Agder Energi. Begge eierne har vært svært hjelpsomme i prosessen med å tilgjengeliggjøre eksisterende informasjon, samt å sørge for tilgang til anleggene under feltarbeidet.

Hensikten med piloten er å teste ut dokumentasjonsnivå for dammen, med tanke på at den er et kulturminne som skal endres, samt å teste ut fotogrammetri som metode for dokumentasjon av damanlegg. Les mer om vurdering og metode for dokumentasjon av Langeraksvatn dam her: Langeraksvatn dam – Vurdering og dokumentasjonsmetode – Tom Davies

Feltarbeidet ble utført i løpet av tre dager i slutten av september, og med på arbeidet var: Tom Davies/Arcadis, Dag Endre Opedal/NVIM og Stig Storheil, Christine Snekkenes og Unn Yilmaz fra NVE.

dag-endre-opedal-nvim
Prosjektgruppen foran Nåvatn III. Foto: Dag Endre Opedal, NVIM.

Hovedfokuset for dokumentasjonen var dammen, men inntaksdam, rørledning og kraftstasjon ble også dokumentert i varierende grad av omfang og detaljering. Både hoveddammen og kraftstasjonen ble fotodokumentert med drone og fra bakkenivå med tanke på fotogrammetri. Dette legger grunnlaget for bla tegninger og 3D-modeller. Resultatene legges ut på bloggen etter hvert som de blir ferdigstilte.

Alle foto: Stig Storheil, NVE.