Inspirasjon

Interansjonalt finnes det flere standarder for dokumentasjon av kulturminner. En av dem vi blir inspirert av i vårt prosjekt er Historic Englands  standard som ble fornyet i 2016.

bilde historic england 2016.PNG

 

Historic England – Understanding historic buildings 2016

 

Reklame