Hovedkonferansen DOKIVER 2018

nvimfoto_deopedal-7
Foto: Dag Endre Opedal/Kraftmuseet

Program dag 1. 19. september

09.00-11-30. Frokostseminar
Kraftverksanlegg – så mye mer enn fasader og stilhistorie

 • Innledning: Erfaringer fra NVEs forprosjekt “Kraftverk; arkitektur, funksjon og teknologi” v/ Helena Nynäs, NVE og Peter Forras, Byantikvaren i Bergen
 • Ut på tur: Sengjanes transformatorstasjon som element i et stort vannkraftlandskap v/ Ole Vegard Skauge, Hordaland fylkeskommune
 • Diskusjon – Hvordan skape en bedre forståelse for kraftforsyningens systemkarakter?

11.45-12.30 Minglelunsj

12.30-14.00 Hvorfor kulturminnedokumentasjon?

 • Åpning v/ Frode Grytten
 • Velkommen v/ Knut Markhus, direktør Kraftmuseet
 • NVE og kulturminnene. Statens ansvar og rolle v/ Christine Elisabeth Kiste direktør Adminstrasjonsavdelingen, NVE
 • DOKIVER – utvikling av en dokumentasjonsstandard for kulturminner i vassdrags- og energisektoren v/ Unn Yilmaz, NVE
 • “Kampen om Alta”. Fra dokumentasjon til formidling. v/ Sidsel Hindal og Siri Slettvåg, NVE

14.00 Pause 

14.20-15.20 Det levde liv – de personlige historiene

 • Blod, sveitte og tårer. Menneska i kulturminna. v/ Knut Markhus, Kraftmuseet
 • Hvorfor skal museene dokumentere industrihistorien? Eksempler og tanker rundt ulike dokumentasjonsprosjekt v/ Ann Kristin Ramstrøm, Norsk Trikotasjemuseum
 • Jernbaneminner – innsamling og bevaring av immateriell arv fra Rjukan- og Tinnosbanen v/ Christina Ljosåk og Hilde S. Widvey, Norsk Industriarbeidermuseum

15.20 Pause

15.40-16.30 Fra dokumentasjon til formidling

 • Flytande kulturminne. Frå nøktern dokumentasjon til viral Facebookformidling. v/ Åsmund Kristiansen, Hardanger Fartøyvernsenter
 • Okkupasjonshistorie og krigsminner – hvorfor er dette viktig for oss i dag? v/Ragnar Selnes, Helgeland Museum
 • Avrunding

16.30 Eksursjoner

19.45 Felles transport for dem som bor i Odda
20.00 Middag i kraftstasjonen Tysso I

 

Dag 2. 20. september

09.00-12.15 Forvaltning og dokumentasjon

 • Velkommen
 • Tekniske og industrielle kulturminner – status og utfordringer i kulturminnevernet sett fra staten v/ Marit Huuse, assisterende riksantikvar
 • Mål og mening. Hvor er de nasjonale retningslinjene? Sett fra fylkeskommunen.
  v/ Ole Vegard Skauge, Hordaland fylkeskommune –  Fylkeskonservatoren
 • Dokumentasjon er så mangt. Når bruker en de ulike metodene? v/ Dag Endre Opedal, Kraftmuseet
 • Dokumentasjon sett  fra kraftbransjen. Hvordan skal vi løse oppdraget?
  v/ Tor Åmdal, Agder Energi

10.40-11.00 Pause

 • Mangfoldig dokumentasjon av Engene gamle dynamittfabrikk i Hurum v/ Anne-Cathrine Flyen, Norsk institutt for kulturminneforskning
 • Vi rykker ut! Beredskapssgruppa for industridokumentasjon i Østfold.  v/ Camilla Gjendem, Moss by- og industrimuseum
 • Intro til parallellsesjonene

12.15-13.00 Lunsj

13.00-14.30 Parallellsesjoner: Eksempler på og  demonstrasjon av dokumentasjonsmetoder

 • Sesjon 2: Fotogrammetri og dronebruk + Matterportkamera v/ Dag Endre Opedal, Kraftmuseet
 • Sesjon 3: 360-foto og formidling v/ Stig Storheil, NVE

14.30 Pause

14.50-15.45 Hva med fremtiden? 

 • Hva nå? Hvorfor er det viktig å bevare, dokumentere, formidle og bruke historien og kulturminnene? Hvordan skal vi jobbe sammen? v/ Ole J. Furset, Kulturrådet.
 • Avrunding v/ Siri Slettvåg, NVE

15.45 Vel hjem!

_______________________________________________________________________________________________

Innlederoversikt

Se her for mer informasjon og påmelding.

_________________________________________________________________________________________________

 

 

 

Reklame