Kontakt oss

Unn Yilmaz – prosjektleder
tlf: 909 44 482,  epost: unyi@nve.no

Andre kontaktpersoner i NVE

Siri Slettvåg prosjekteier/seksjonssjef v/seksjon for informasjonsforvaltning og kulturhistorie
tlf: 928 40 448, epost: ssl@nve.no

Stig Storheil – fotoarkivar NVE
tlf: 984 01 325, epost: stst@nve.no

Sidsel Hindal – koordinator kulturhistorieteam
tlf. 480 06 055, epost: sihi@nve.no

Reklame