Seminarer

Deltakelse på 2+3D Photography – Practice and Prophecies ved Rijksmuseum, Amsterdam. (5/22/2017)

FB_IMG_1494595597857

Dette var første gangen NVE ved Seksjon for informasjonsforvaltning og kulturhistorie var til stede på dette store, internasjonale seminaret https://www.rijksmuseum.nl/nl/2and3dphotography som dreier seg om praktisk digitalisering av kulturarv. Vi var også en større norsk delegasjon med representanter fra Nasjonalmuseet, Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum, Riksantikvaren, IKA Møre og Romsdal, NVE og Kulturhistorisk Museum. Det imponerende Rijksmuseum åpnet i 2013 etter 10 års restaurering og byr på 800 års nederlandsk historie.

Seminaret varte i tre dager med to dager med presentasjoner og siste dagen med workshops, der man gikk litt mer i dybden på utvalgte emner.

Av størst interesse for DOKIVER-prosjektet kan nevnes:

Micah Walter fortalte om formidlingsgrep ved Cooper Hewitt https://www.cooperhewitt.org/ Design Museum som gikk ut på at besøkende valgte ut deler av utstillingene og kunne ta det med seg ved hjelp av en digital penn. Interessant var også semantiske algoritmer for å skape hele setninger av enkelte nøkkelord.

IMG_0614

The Corning Museum of Glass http://www.cmog.org/ viste eksempler på bildedokumentasjon ved fotografering av Louis Tiffanys glassmosaikkverker. Vi fikk se 3D-modeller av arkitekturen i Berlinerfilharmonien og i Pierre Boulez Saal presentert av J Paul Getty Trust. http://news.getty.edu/article_display.cfm?article_id=6156 Fra Réunion des Musées Nationaux-Grand Palais http://www.grandpalais.fr/en hørte vi om erfaringer med fotogrammetri som virkemiddel i 3D-modeller av kunstobjekter. Videogrammetri som enklere og praktisk tilnærming fikk vi vite mer om fra Dresden Technische Universität https://tu-dresden.de/?set_language=en, og som en mulig metode for å dokumentere store strukturer på kortere tid.

I tillegg ga Hendrik Hameeuw fra University of Leuven, Belgia https://www.kuleuven.be/english oss et forsøk på kritisk tilnærming til 3D teknologier i kulturarvdokumentasjon. Vi fikk se spennende digitale utstillinger fra Getty Research om Palmyra http://www.getty.edu/research/exhibitions_events/exhibitions/palmyra/ og fikk nyttige gjennomganger om standarder fra IIIF (Stanford University) og Metropolitan Museum of Art.

Til slutt ga Robert Erdmann et blikk inn i fremtiden (eller – fremtiden er nå?) ved å vise til hvordan man kan bruke digitalisert materiale til å skape originale visualiseringer av eksisterende samlinger, tilfeldige sammenhenger og ikonografisk analyse. Se for eksempel http://boschproject.org/#/

IMG_0632

DOKIVER rakk også et besøk på det utmerkede Kanalmuseet http://www.hetgrachtenhuis.nl/en/ med sin audiovisuelle formidling som en imponerende blanding av digital projisering og analoge tablåer.

IMG_0179

 

Seminaret er et sentralt møtested for de som jobber med digital dokumentasjon, store som små, og DOKIVER har knyttet nyttige kontakter. Neste 2+3D Photography er i 2019, håper vi sees da!

Deltagelse på Digikult2017 – Nyttan uppstår i användningen (4/11/2017)

digikult2017.PNG

3 utskremte medarbeidere fra Seksjon for informasjonsforvaltning og kulturhistorie har nylig vært på årets Digikult konferanse i Göteborg. Det er andre året vi deltar og fjerde året det arrangeres. Arrangementet anbefales virkelig til alle som jobber på museer eller med kulturarv med et digitalt element. I år var det spesielt 3D, bevaring av truede kulturmiljøer, digital kildekritikk og fremtidig organisering av den svenske kulturarvsektoren. En kort oppsummering om konferansen finnes også på Digisams sider her

Noen av de foredragene som var mest relevant for DOKIVER-prosjektet var de som omhandlet 3D-dokumentasjon og formidling.

Alexy Karenowska fra The Institute for Digital Archaelogy snakket om Million Image Database som har som mål å skape en slags Google Earth for kulturarv. Databasen er en samling bilder  av monumenter i fare for å bli ødelagt, som for eksempel kulturminner fra krigsrammede områder i Midtøsten. Eric Jeansson fra Göteborgs stad viste en imponerende rekonstruksjon av byen fra 1600-tallet i anledning Göteborgs 400-jubileum

Thomas Rydell fra Interspectral fortalte om bruk av 3D-røntgen på gjenstander og mumier for å bidra til forskning og skape nye opplevelser for besøkende i museumutstillinger. I tillegg fikk vi et inspirerende foredrag av Henrik Zedig fra Länsstyrelsen Västra Götalands län om bruk av håndholdt optisk rødlaserskanning til 3D-skanning av helleristninger i Tanums verdensarv.

Fotogrammetri

Vi har det siste halvåret undersøkt metodene fotogrammetri og laserskanning i forbindelse med prosjektet vårt og ble svært interessert i foredraget til Bjarte Aarsteh om 3D-modellering av vikingskip ved Kulturhistorisk museum i Oslo, og Erik Lernestål og Fredrik Anderssons foredrag om fotogrammetri for nybegynnere. De har formidlet flere av sine 3D-modeller på Sketchfab.

khm laserskanning vikingskipkhm vikingskip

Høsten 2012 påbegynte Kulturhistorisk Museum en omfattende, tredimensjonal dokumentasjon av vikingskipene og gjenstander fra Osebergfunnet. Gjennom 3D-dokumentasjonen sikrer man at gjenstandene kan repareres eller gjenskapes i kopi, hvis de skulle bli skadet eller ødelagt. Dokumentasjonen foregår ved hjelp av  optisk skanning. Les mer her og se på noen av 3D-modellene her.

Eller var det flere ytterst interessante foredrag om digital formidling av kulturarv og vi håper på enda flere fra de nordiske landene neste år!

retronaut
Wolfgang Wild, Retronaut – The past like you wouldn’t believe
k-lab
K-labs presentasjon av «Tilgjengelig kulturarvsdata»

 

 

Neste fotogrammetritesting for vår del blir en interiørpilot i Telemark i mai. Følg med!

Anbefaler dette spisestedet i Göteborg

smørgåsbaren

 

 

Seminar 9 og 10 november: Tekniske og industrielle kulturminner – Arkivmessig bevaring og formidling (10/23/2016)
Utstillingen
Foto: Camilla Orten, 2015, NVE. Rotunden i NVE-bygget er utsmykket av Odd Tandberg og er fredet.

Seminaret ble avholdt i NVE-huset og er det tredje i rekken av tverrsektorielle samlinger med arkivmessig bevaring og dokumentasjon av tekniske og industrielle kulturminner som tema. Tidligere har det blitt avholdt ved Norsk Oljemuseum og Norsk Teknisk museum. Formålet med seminaret var også denne gangen å skape et møtepunkt for erfaringsutveksling og oppdatering på dokumentasjonsfeltet. Tematikken omhandlet metoder for dokumentasjon av kulturminner, åpne data og formidling, samt et fokus på hvordan arkivmessig bevaring er politisk og forvalningsmessig forankret i de ulike sektorene.

NVE og Sykehusbygg vil takke for inspirerende foredrag og gode diskusjoner av forskjellige problemstillinger knyttet til dokumentasjon gjennom to dager. Presentasjonene fra dag 1 finner dere i linkene under.

Program 9. november 10-16

Arkivmessig bevaring av kulturminner – dokumentasjon, formidling og åpne data

Ordstyrer: Siri Slettvåg, NVE

10:00 Sesjon 1: Dokumentasjonsmetoder og samfunnskontekst

 Siri Slettvåg, NVE – Velkommen

Tom Davies, NVE/Arcadis – Britiske eksempler og retningslinjer på dokumentasjon av tekniske og industrielle kulturminner

Christine Snekkenes, NVE –  Piloter og utvikling av nivåer for dokumentasjon av kulturminner i vassdrags- og energisektoren

Ingebjørg Eidhammer, Teknisk museum –  Bratsberg Teglverk, Norges siste teglverk, et dokumentasjonsprosjekt i siste liten, eller var det for sent?

Lunsj 12:00-13:00

13:00 Sesjon 2: Åpne data, formidling og tilgjengeliggjøring

Pia Jøsendal, Difi – Nasjonale føringer for åpne data og digitalisering

Sidsel Hindal og Vemund Olstad, K-lab, Riksantikvaren – Kartbasert formidling av dokumentasjon Kartbasert formidling av dokumentasjon

Gunleiv Hadland, Norsk Oljemuseum – Formidling av kulturminnedokumentasjon – Oljemuseets sammenstilling av data og samarbeid med arkiv, bibliotek og museum. Formidling av kulturminnedokumentasjon i petroleumssektoren

Pause 14:35-14:45

 Dag Endre Opedal, NVIM – Intervju som kilde til dokumentasjon

Stig Storheil, NVE – Damsafari i Drammensmarka og samarbeid med DnT

Avslutning 16:00 v/Siri Slettvåg

Kvelden ble avsluttet med aperitiff og omvisning i NVEs fredete lokaler, samt festmiddag i NVE-huset.


Torsdag 10. november 09-14:

Arkivmessig bevaring av kulturminner – forankring – praksis – muligheter       

Ordstyrer: Jone Ottar Eide, Sykehusbygg

Torstein Arisholm, Sykehusbygg – Velkommen. Kort om dagens tematikk.

Ola Elvestuen, Leder i Energi- og Miljøkomiteen- Refleksjoner om kulturminnefeltet – hva fungerer og hva må forbedres?

Gustav Rossnes, konsulent og Torstein Arisholm, Sykehusbygg – Arkivmessig bevaring: Hva er det, hvorfor trenger vi det og hvordan er det politisk og forvaltningsmessig forankret?

Sektorstafett: Arkivmessig bevaring – Status og forankring i de ulike sektorene

Gunleiv Hadland, Norsk Oljemuseum – Petroleumssektoren

Unn Yilmaz, NVE – Kraftsektoren

Erlend Hammer, Forsvarsbygg –  Forsvarssektoren

Frode Sæland, Norsk Bergverksmuseum  – Bergverkssektoren

10:10 – 10:20       Frukt og kaffe

Bernt Olsen-Hagen, Avinor – Luftfartssektoren

Harald Tallaksen, Statens vegvesen – Vegsektoren

Gisle Erlien, Statsbygg

Torstein Arisholm, Sykehusbygg –  Helsesektoren-status

Spørsmål og diskusjon

Michael Kahn, Wedø Kahn Advokatfirma – Kulturminneloven og arkivmessig bevaring

Ola Elvestuen, Leder i Energi- og Miljøkomiteen- Arkivmessig bevaring, et virkemiddel som bør styrkes i kulturminneforvaltningen?

Spørsmål/diskusjon.

1230-1300         Lunsj

Oppsummering og planlegging av oppfølging.

Workshop 22 september (10/23/2016)

Vi har nylig avholdt en workshop med ulike fylkeskommuner, kommuner og museer som arbeider med dokumentasjon og registrering av tekniske og industrielle kulturminner. Målet med workshopet var erfaringsutveksling om temaet dokumentasjon og utfordringer knyttet til arkivmessig bevaring av vannkraftens kulturminner.

Program:

Britiske standarder og eksempler på dokumentasjon av tekniske og industrielle kulturminner – Tom Davies, arkeolog.tom-davies-september-22

Dokumentasjon av kulturminner i vassdrags- og energisektoren – presentasjon av prosjektet og arbeidet med piloter. – Christine Snekkenes, NVE.siste-presentasjon-dokiver-22-09-2016

Problemstillinger og erfaringer med digital registrering av kulturminner i felt – Ingvild Tjønneland, Buskerud fylkeskommune. nve-2016-digital-registrering-av-kulturminner-ingvild

Lunsj

Workshop og diskusjon – med utgangspunkt i fylkeskommunenes erfaringer og planer for NVEs prosjekt.

Oppsummering:

Med utgangspunkt i et sett med spørsmål ble gruppen på 14 deltagere delt i to. Gruppene skulle blant annet diskutere hva ulike nivåer for dokumentasjon burde inneholde, hvilke virkemidler som trengtes til de ulike nivåene. Vi tok utgangspunkt i nivåene som er beskrevet i Historic England for å ha et felles utgangspunkt.

Viktige punkter i dokumentasjon av kulturminner:

  • systematikk når man fotograferer
  • Gode forundersøkelser
  • Vise objektet i terrenget + alle tilhørende elementer
  • Det immaterielle er god kilde til kunnskap
  • Institusjoner som jobber med historie, som f eks arkiver og museer kan dra dokumentasjonen videre og være gode formidlingsskapere. Det burde være nært samarbeid mellom fylkeskommuner og museer.
  • Beskrivelser av det som blir tatt bilde av er essensielt for å vite hva man ser på, spesielt når det gjelder maskineri. Registrering burde foregå sammen med en ingeniør/ en som kjenner anlegget godt.

Det ble nevnt at pilotene som skal gjennomføres i prosjektet kan være utgangspunktet for en senere workshop der vi går gjennom utførelsen av dokumentasjonen. NVE ønsker å arrangere et nytt seminar neste år.

dokumentasjon-navatn
To fotografer og en arkeolog i dokumenteringsmodus ved Nåvatn dam III. Foto. Christine Snekkenes/NVE
askeladden-navatn
Utdrag fra Nåvatn III i Riksantikvarens Askeladden.

Riksantikvarens database for kulturminner Askeladden ble diskutert. NVE har vært i dialog med Riksantikvaren om å tilpasse kategorier og kart til våre typer kulturminner: langstrakte ledninger, store damanlegg, komplekse anlegg med flere tilhørende elementer. DOKIVER-prosjektet kommer til å knytte det digitale registreringsskjemaet opp mot strukturen til Askeladden. Begrepsbruken til vår sektor er imidlertid mangelfull for øyeblikket. Det er likevel enighet om at et felles nasjonalt system er det beste for gjenfinning av informasjon.

Metoder:

Det ble diskutert rundt fotogrammetri og laserskanning som DOKIVER skal teste ut i noen piloter. Flere eksempler utarbeidet av Telemark fylkeskommune, til fotogrammetriprosjekter med 3D-modeller av kulturminner, ble nevnt:https://sketchfab.com/sindrearn