Deltagelse på Digikult2017 – Nyttan uppstår i användningen

digikult2017.PNG

3 utskremte medarbeidere fra Seksjon for informasjonsforvaltning og kulturhistorie har nylig vært på årets Digikult konferanse i Göteborg. Det er andre året vi deltar og fjerde året det arrangeres. Arrangementet anbefales virkelig til alle som jobber på museer eller med kulturarv med et digitalt element. I år var det spesielt 3D, bevaring av truede kulturmiljøer, digital kildekritikk og fremtidig organisering av den svenske kulturarvsektoren. En kort oppsummering om konferansen finnes også på Digisams sider her

Noen av de foredragene som var mest relevant for DOKIVER-prosjektet var de som omhandlet 3D-dokumentasjon og formidling.

Alexy Karenowska fra The Institute for Digital Archaelogy snakket om Million Image Database som har som mål å skape en slags Google Earth for kulturarv. Databasen er en samling bilder  av monumenter i fare for å bli ødelagt, som for eksempel kulturminner fra krigsrammede områder i Midtøsten. Eric Jeansson fra Göteborgs stad viste en imponerende rekonstruksjon av byen fra 1600-tallet i anledning Göteborgs 400-jubileum

Thomas Rydell fra Interspectral fortalte om bruk av 3D-røntgen på gjenstander og mumier for å bidra til forskning og skape nye opplevelser for besøkende i museumutstillinger. I tillegg fikk vi et inspirerende foredrag av Henrik Zedig fra Länsstyrelsen Västra Götalands län om bruk av håndholdt optisk rødlaserskanning til 3D-skanning av helleristninger i Tanums verdensarv.

Fotogrammetri

Vi har det siste halvåret undersøkt metodene fotogrammetri og laserskanning i forbindelse med prosjektet vårt og ble svært interessert i foredraget til Bjarte Aarsteh om 3D-modellering av vikingskip ved Kulturhistorisk museum i Oslo, og Erik Lernestål og Fredrik Anderssons foredrag om fotogrammetri for nybegynnere. De har formidlet flere av sine 3D-modeller på Sketchfab.

khm laserskanning vikingskipkhm vikingskip

Høsten 2012 påbegynte Kulturhistorisk Museum en omfattende, tredimensjonal dokumentasjon av vikingskipene og gjenstander fra Osebergfunnet. Gjennom 3D-dokumentasjonen sikrer man at gjenstandene kan repareres eller gjenskapes i kopi, hvis de skulle bli skadet eller ødelagt. Dokumentasjonen foregår ved hjelp av  optisk skanning. Les mer her og se på noen av 3D-modellene her.

Eller var det flere ytterst interessante foredrag om digital formidling av kulturarv og vi håper på enda flere fra de nordiske landene neste år!

retronaut
Wolfgang Wild, Retronaut – The past like you wouldn’t believe
k-lab
K-labs presentasjon av «Tilgjengelig kulturarvsdata»

 

 

Neste fotogrammetritesting for vår del blir en interiørpilot i Telemark i mai. Følg med!

Anbefaler dette spisestedet i Göteborg

smørgåsbaren

 

 

Reklame

Fotogrammetri og 3D-modeller av Longerak kraftstasjon og dam

longerakmodell

I våre piloter tester vi blant annet ut bruk av fotogrammetri som metode for dokumentasjon og formidling. Ved å ta overlappende bilder av et objekt (vi har brukt minst 60 % overlapp), er det med riktig programvare mulig å regne ut tredimensjonale koordinater for alle punktene i bildene, og få en punktsky av objektet. Punktskyen danner grunnlag for oppmåling, plan- og fasadetegninger, samt formidlingsvennlige 3D-modeller (TIN) med tekstur og farge fra bildene.  Bildene våre er geotagget, og punktskyen blir dermed georeferert. Metoden er tidsbesparende i felt, dammen ble for eksempel dokumentert på tre timer, men krever en del tid til etterarbeid.

Dette er en første test av 3D-modeller av Longerak kraftstasjon og dam som Dag Endre Opedal fra NVIM har utarbeidet. Modellene er laget i Capturing Reality og lastet opp i Sketchfab, hvor man kan legge til informasjon, publisere og fritt dele modellene.

Modellen av Longerak kraftstasjon er satt sammen av 842 bilder; 240 fra drone (12 MP) og resten fra bakkenivå.  Bildene tas i mest mulig sammenhengende serier i forskjellige høyder og avstander for at de skal kunne settes sammen til en modell. Dette er en versjon med lav oppløsning, som skal fungere på de fleste mobiler.

 

Dammen er satt sammen av 356 bilder, også her en kombinasjon av drone og bakkebilder. Her ser man imidlertid at modellen har problemer med å gjengi vannflater. Mange store trær rundt dammen har også gjort det vanskelig å ta bildene med regelmessige avstander og i sammenhengende serier, noe som forvansker prosessen med å «sy sammen» bildene i modellen.

 

 

 

 

Seminar 9 og 10 november: Tekniske og industrielle kulturminner – Arkivmessig bevaring og formidling

Utstillingen
Foto: Camilla Orten, 2015, NVE. Rotunden i NVE-bygget er utsmykket av Odd Tandberg og er fredet.

Seminaret ble avholdt i NVE-huset og er det tredje i rekken av tverrsektorielle samlinger med arkivmessig bevaring og dokumentasjon av tekniske og industrielle kulturminner som tema. Les videre