Forside

Vi ønsker å starte denne bloggen for å oppdatere omverdenen løpende om prosjektet og ikke minst for å få innspill underveis. Det er mange sektorer som arbeider med dokumentasjon av kulturminner og sikkert mange som har meninger, råd eller erfaringer som kan gjøre vårt prosjekt sterkere.

Poster

Deltakelse på 2+3D Photography – Practice and Prophecies ved Rijksmuseum, Amsterdam. (22/05/2017) - Dette var første gangen NVE ved Seksjon for informasjonsforvaltning og kulturhistorie var til stede på dette store, internasjonale seminaret https://www.rijksmuseum.nl/nl/2and3dphotography som dreier seg om praktisk digitalisering av kulturarv. Vi var også en større norsk delegasjon med representanter fra Nasjonalmuseet, Norsk…
Deltagelse på Digikult2017 – Nyttan uppstår i användningen (11/04/2017) - 3 utskremte medarbeidere fra Seksjon for informasjonsforvaltning og kulturhistorie har nylig vært på årets Digikult konferanse i Göteborg. Det er andre året vi deltar og fjerde året det arrangeres. Arrangementet anbefales virkelig til alle som jobber på museer eller med…
Fotogrammetri og 3D-modeller av Longerak kraftstasjon og dam (18/11/2016) - I våre piloter tester vi blant annet ut bruk av fotogrammetri som metode for dokumentasjon og formidling. Ved å ta overlappende bilder av et objekt (vi har brukt minst 60 % overlapp), er det med riktig programvare mulig å regne ut tredimensjonale…
Nyttige lenker til veiledning og vurderinsgprinsipper fra Historic England (17/11/2016) - Etter seminaret Tekniske og industrielle kulturminner – Arkivmessig bevaring og formidling ble det etterspurt noen nyttige lenker fra Storbritannia som gir veiledning om ulike temaer;  Vurderingsprinsipper for kulturminne og planforvaltning i Storbritannia https://historicengland.org.uk/advice/constructive-conservation/conservation-principles/ Dette danner grunnlaget for vurdering av kulturminner i…

 

Reklamer