DOKIVER inne i siste fase

Da vi startet denne bloggen i 2016 var det for å oppdatere omverdenen løpende om prosjektet og ikke minst for å få innspill underveis. Det er mange sektorer som arbeider med dokumentasjon av kulturminner og vi ønsket å få inn meninger, råd eller erfaringer som kunne styrke vårt prosjekt.

Vi er nå vi inne i siste fase av prosjektet og har fått både innspill, råd og erfaringer fra ulike miljøer. Det meste har skjedd i fysiske møter, på seminarer og konferanser og ikke minst ute i felt – når vi har gjennomført piloter.

Ett høydpunkt i 2018 var vår konferanse «DOKIVER 2018 – Hvorfor kulturminnedokumentasjon?» som ble gjennomført sammen med Kraftmuseet 19.-20. september i Tyssedal hvor 75 representanter fra kulturminne- og museumssektoren og kraftbransjen møttes . De fleste av presentasjonen er tilgjengelige her.

I løpet av første del av 2019 skal vi ferdigstille standardene, et digitalt registreringsskjema og sluttrapport.

 

Poster

Deltakelse på 2+3D Photography – Practice and Prophecies ved Rijksmuseum, Amsterdam. (22/05/2017) - Dette var første gangen NVE ved Seksjon for informasjonsforvaltning og kulturhistorie var til stede på dette store, internasjonale seminaret https://www.rijksmuseum.nl/nl/2and3dphotography som dreier seg om praktisk digitalisering av kulturarv. Vi var også en større norsk delegasjon med representanter fra Nasjonalmuseet, Norsk…
Deltagelse på Digikult2017 – Nyttan uppstår i användningen (11/04/2017) - 3 utskremte medarbeidere fra Seksjon for informasjonsforvaltning og kulturhistorie har nylig vært på årets Digikult konferanse i Göteborg. Det er andre året vi deltar og fjerde året det arrangeres. Arrangementet anbefales virkelig til alle som jobber på museer eller med…
Fotogrammetri og 3D-modeller av Longerak kraftstasjon og dam (18/11/2016) - I våre piloter tester vi blant annet ut bruk av fotogrammetri som metode for dokumentasjon og formidling. Ved å ta overlappende bilder av et objekt (vi har brukt minst 60 % overlapp), er det med riktig programvare mulig å regne ut tredimensjonale…
Nyttige lenker til veiledning og vurderinsgprinsipper fra Historic England (17/11/2016) - Etter seminaret Tekniske og industrielle kulturminner – Arkivmessig bevaring og formidling ble det etterspurt noen nyttige lenker fra Storbritannia som gir veiledning om ulike temaer;  Vurderingsprinsipper for kulturminne og planforvaltning i Storbritannia https://historicengland.org.uk/advice/constructive-conservation/conservation-principles/ Dette danner grunnlaget for vurdering av kulturminner i…