Forside

Vi ønsker å starte denne bloggen for å oppdatere omverdenen løpende om prosjektet og ikke minst for å få innspill underveis. Det er mange sektorer som arbeider med dokumentasjon av kulturminner og sikkert mange som har meninger, råd eller erfaringer som kan gjøre vårt prosjekt sterkere.

Poster

Deltagelse på Digikult2017 – Nyttan uppstår i användningen (11/04/2017) - 3 utskremte medarbeidere fra Seksjon for informasjonsforvaltning og kulturhistorie har nylig vært på årets Digikult konferanse i Göteborg. Det er andre året vi deltar og fjerde året det arrangeres. Arrangementet anbefales virkelig til alle som jobber på museer eller med…
Fotogrammetri og 3D-modeller av Longerak kraftstasjon og dam (18/11/2016) - I våre piloter tester vi blant annet ut bruk av fotogrammetri som metode for dokumentasjon og formidling. Ved å ta overlappende bilder av et objekt (vi har brukt minst 60 % overlapp), er det med riktig programvare mulig å regne ut tredimensjonale…
Nyttige lenker til veiledning og vurderinsgprinsipper fra Historic England (17/11/2016) - Etter seminaret Tekniske og industrielle kulturminner – Arkivmessig bevaring og formidling ble det etterspurt noen nyttige lenker fra Storbritannia som gir veiledning om ulike temaer;  Vurderingsprinsipper for kulturminne og planforvaltning i Storbritannia https://historicengland.org.uk/advice/constructive-conservation/conservation-principles/ Dette danner grunnlaget for vurdering av kulturminner i…
Seminar 9 og 10 november: Tekniske og industrielle kulturminner – Arkivmessig bevaring og formidling (23/10/2016) - Seminaret ble avholdt i NVE-huset og er det tredje i rekken av tverrsektorielle samlinger med arkivmessig bevaring og dokumentasjon av tekniske og industrielle kulturminner som tema.